Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından, yükseköğretim kurumlarında kaliteli hizmet çalışmaları kapsamında yıllık olarak Kurum İç Değerlendirme Raporlandırılması, Kurum Dış Değerlendirme süreçlerine ek olarak “Kurumsal Akreditasyon Programı(KAP)” 2020 yılı itibari ile yapılandırılmaya çalışılmaktadır. Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından Kurumsal Akreditasyon sürecinde yer almak isteyerek başvuru yapan üniversiteler arasından 11 yükseköğretim kurumu Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamına alınmıştır. Kurumsal Akreditasyon Programı(KAP) üniversiteler için yıllık hazırlanan Kurum İç Değerlendirme raporları ile 2015 yılından bu yana takip edilen Kurumsal Bilgiler, Kalite Güvence, Eğitim-Öğretim, Araştırma, Toplumsal Katkı ve Yönetim kategorilerinde hazırlanan göstergelerin incelenmesi neticesinde karar verilmiştir. 

Gaziantep Üniversitesinde de,  yapılan kalite çalışmaları  ve 2017 yılında Kalite Komisyonunun kurulması ve Kalite Güvence Biriminin aktif çalışmaları sonucunda başarılı sonuçlar almaya başlamıştır. Üniversitemiz de 2020 yılı Kurumsal Akreditasyon Programına dahil edilen 11 üniversiteden birisi olma başarısını göstermiştir.