Bölümümüzde kalite yönetim sistemini destekleyen çağdaş bir çalışma ortamı ve yönetim anlayışının  oluşturulması, eğitim altyapımızın geliştirilmesi, toplum gereksinimlerinin farkındalığında ve toplum ile bütünleşen bir eğitim anlayışının oluşturulması, sürdürülebilir, müfredatları ihtiyaçlara cevap verecek şekilde güncellenen, mesleki danışma kurullarıyla çalışan, sanayi işbirliğine önem veren bir eğitim-öğretim ortamının oluşturulması hedeflenmektedir. Ayrıca, uluslararası düzeyde yarışabilir, girişimci, sorumluluk sahibi, etik değer ve ilkelere göre hareket eden, problem çözme becerileri gelişmiş, iletişime açık, özgüveni yüksek, kişisel haklara, doğaya ve çevreye saygılı bireyler yetiştirilmesi doğrultusunda çalışmalar yapılmaktadır.