Bölümümüzün kamu ve özel sektör kuruluşları ile diğer paydaşlar arasındaki işbirliğini ve sürdürebilirliğini sağlamak, eğitim modelimizin sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmesini sağlamak, tecrübe paylaşımında bulunmak, müfredatların sanayii işbirliği ile güncelleşmesini sağlamak, mezunlarımızla ilgili geri bildirimleri almak ve değerlendirmek üzere Bilgisayar Programcılığı  Bölümü Danışma Kurulu oluşturulmuştur. Dönem içerisinde toplantılar yaparak işbirliği sağlanmakta ve bir sonraki dönemlere ait yol haritası oluşturulmaktadır.